GDPR

 

 1. Inledning

Delights By Alex AB (nedan kallat ”företaget”) erkänner vikten av att skydda personuppgifter och följer de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Denna policy beskriver hur företaget hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter som samlas in genom vår e-handelsplattform. Vi strävar efter att vara transparenta och säkra i vår behandling av personuppgifter och respekterar våra kunders integritet.

 1. Insamling och användning av personuppgifter

Företaget samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR för att kunna erbjuda och förbättra våra e-handelstjänster. Följande kategorier av personuppgifter kan samlas in:

 • Namn, kontaktinformation (inklusive adress, e-postadress, telefonnummer)
 • Leveransadresser och faktureringsinformation
 • Konto- och inloggningsinformation
 • Betalningsinformation
 • Köphistorik och orderinformation
 • Kommunikation med kundsupport och kundfeedback
 • Demografisk information och preferenser (om det lämnas frivilligt)

Personuppgifter samlas in för följande ändamål:

 • Bearbeta och leverera beställningar
 • Hantera betalningar och fakturering
 • Tillhandahålla kundsupport och svara på förfrågningar
 • Skicka marknadsföringskommunikation (med samtycke)
 • Förbättra vår e-handelsplattform och kundupplevelse
 • Uppfylla lagliga förpliktelser
 1. Rättslig grund och samtycke

Företaget behandlar personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Utförande av avtalet: Behandling av personuppgifter som krävs för att slutföra beställningar och uppfylla avtalsvillkoren.
 • Rättslig förpliktelse: Behandling av personuppgifter som krävs enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringskrav.
 • Berättigat intresse: Behandling av personuppgifter för att förbättra vår e-handelsplattform och kundupplevelse, förhindra bedrägeri och skydda våra rättigheter.
 • Samtycke: Vid marknadsföringsaktiviteter där samtycke krävs, kommer vi att be om samtycke innan sådana aktiviteter utförs.
 1. Uppgifternas delning och överföring

Företaget kan dela personuppgifter med följande parter för att uppfylla ändamålen som anges ovan:

 • Leverantörer och underleverantörer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra tjänster å våra vägnar (t.ex. leveransföretag, betalningsleverantörer, IT-tjänsteleverantörer).
 • Rättsliga myndigheter, reglerande